Veer zien MVV
door supporters voor MVV

Privacyverklaring


Wij hechten veel waarde aan uw privacy en willen u graag informeren over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mailadres.


Verzameling en doel
Wij verzamelen uw gegevens en  e-mailadres alleen wanneer u zich vrijwillig inschrijft als eenmalige of structurele donateur, voor onze nieuwsbrief of andere informatieve updates. Het primaire doel van het verzamelen van de e-mailadres is om u relevante informatie en updates te sturen met betrekking tot de resultaten en (nieuwe) acties en doelen van Veer zien MVV.
Gegevensbeheer
Uw e-mailadres wordt zorgvuldig beheerd en beschermd tegen ongeoorloofde toegang. We delen uw e-mailadres niet met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Toestemming Door uw e-mailadres aan ons te verstrekken, geeft u ons toestemming om u per e-mail te benaderen voor de hierboven vermelde doeleinden. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken en u uit te schrijven voor onze communicatie.

Bewaartermijn
We bewaren uw e-mailadres alleen zo lang als nodig is voor het beoogde doel, tenzij wettelijke bewaartermijnen dit vereisen.
Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Neem contact met ons op via [contactgegevens] als u uw gegevens wilt wijzigen of als u vragen heeft over hoe wij uw gegevens gebruiken.


Dit beleid is in overeenstemming met de AVG-richtlijnen en is bedoeld om uw privacy te beschermen terwijl wij u op de hoogte houden van belangrijke informatie. Wijzigingen in ons privacybeleid worden op deze pagina gepubliceerd en geïmplementeerd met inachtneming van de toepasselijke wetten en voorschriften.

E-mailen
Map
Info