Veer zien MVV
door supporters voor MVV Veer zien MVV


Het Waarom:
Veer zien MVV draagt sinds 2010, via financiële ondersteuning, actief bij aan de voortdurende professionalisering van MVV Maastricht. We zijn gedreven om financiële middelen te genereren die worden ingezet ten behoeve van een duurzame toekomst voor MVV Maastricht.
Ons ultieme doel, in alle opzichten, is het bouwen aan een duurzame toekomst voor MVV Maastricht. We geloven hierbij sterk in de kracht en support van de lokale gemeenschap. De steun en betrokkenheid van de lokale gemeenschap en onze donateurs vormen het fundament van de band met MVV en de stad Maastricht.
Op aangeven en initiatief van MVV, nemen we, samen met onze donateurs, besluiten over de financiële bijdrage aan de te realiseren doelen.

Hoe pakken we dat aan?
We zijn zichtbaar / herkenbaar / aanspreekbaar op de tribunes en bij door Veer zien MVV georganiseerde evenementen.
We zijn herkenbaar en transparant in ons doen en laten; in overleg met bestuur, bij de directie en overige sterkhouders binnen de club, met supportersgroepen en verenigingen en naar (potentiële) externe partners.
We betrekken andere sterkhouders binnen de club (MVV-jeugd academie, SV-1902, Vereniging MVV Maastricht, AS, Yvey) bij ideevorming, ideeën en uitvoering van plannen. Functioneren daarbij, afhankelijk van het onderwerp, als trekker, katalysator, adviseur, financier (binnen de doelen) of uitvoerder. We beperken ons in dit verband tot één of twee projecten per seizoen (prioriteren en focus houden).

Wat zijn de resultaten?
In het afgelopen decenium heeft de stichting Veer zien MVV bijna € 900.000 aan de doelen van MVV bijgedragen. Hiernaast een overzicht van de gerealiseerde doelen in afgelopen 10 jaar.

Ons doel voor 2023-2024 is om het aantal donateurs van 300 naar 500 uit te breiden. We richten ons op het genereren van zoveel mogelijk publiciteit (inzet ambassadeurs) en lanceren de campagne 'op naor 1 miljoen Euro!'
Hoewel we in seizoen '23 - '24 al een financiële bijdrage hebben geleverd aan de komst van Brian Smeets en Rayan Buifrahi, moeten de doelen op gebied van jeugd en supporters nog in het overleg met MVV nog worden vastgesteld.

Gerealiseerde doelen 

(en daor zien veer gruuts op)

 Via de gerichte inzet van de financiële middelen zijn in afgelopen jaren onderstaande doelen (tot en met seizoen 22-23) gerealiseerd:

 • Versterking 1e elftal (jaarlijks);
 • Bijdrage aan uitbreiding medische en technische staf;
 • Aanschaf scouting en analyse apparatuur;
 • Aanschaf spelers monitoringssysteem;
 • Haalbaarheidsonderzoek LED-wall stadion Geusselt (rapport aanwezig);
 • Bijdrage maatschappelijk MVV Foundation.
 •  Bijdrage aan onderzoek jeugdcomplex;
 • Faciliteren nieuw jeugdteam U13;
 • Aanschaf jeugdsport materialen zoals smartgoals;
 • Bijdrage professionalisering begeleidingsstaf;
 • Organisatie jeugdtoernooi;
 • Bijdrage aanstellen keeperstrainer MVV1 en Jeugdkeepers;
 • Faciliteren Damesteam O17.
 •  Bijdragen aan sfeeracties;
 • Organisatie supportersevent MVV Maastricht 1902  –  2022;
 • Bijdrage aan hekwerk afscherming sfeervak;
 • Onderzoek naar (on)mogelijkheden staantribune (rapport aanwezig);
 • Ontwikkeling MVV- experience app;
 • Bijdrages Father to son acties Angel side.

 

 
E-mailen
Map
Info