Veer zien MVV
door supporters voor MVV Noets de mood verlore heet: € 135.500

Campagne ‘Noets de mood verlore heet’ afgerond: meer dan 135.500 euro voor MVV!

De crowdfundingactie ‘Noets de mood verlore heet’ is ten einde. In de afgelopen maanden zetten de supportersgroepen van MVV samen de schouders eronder om bij te dragen aan de redding van de club. Een grote crowdfundingactie werd gelanceerd, ondersteund door diverse publieksacties. Zo werd onder meer unieke merchandising verkocht, werden publieksevents opgezet en voerde het een speciale bedrijvenactie.
In totaal werd 135.500 euro opgehaald, bijgedragen door meer dan 2.200 donateurs. Een mooi resultaat. Het grootste deel van de donaties verliep via het crowdfundingplatform. Ook werd er rechtstreeks naar Veer zien MVV gedoneerd. De financiële bijdrage wordt de komende tijd beschikbaar gesteld aan MVV. De club heeft aangegeven samen met de supportersgroepen te willen kijken naar een passende invulling.
Deze campagne maakte wederom duidelijk hoe groot het draagvlak voor us MVV nog steeds is. Zowel binnen als buiten Maastricht. De supportersgroepen danken alle donateurs en samenwerkende organisaties voor de geweldige steun.
MVV Nao Väöre!

Angel-Side | Burgundians | MMC | SC MVV Maastricht | SV-1902 | Trepke B | Veer zien MVV | Vereniging MVV Maastricht
#noetsdemoodverloreheet
-


Noets de mood verlore heet:
€ 135.500

*Campaign ‘Noets de mood verlore heer’ completed: More than 135,500 Euros for MVV!

The crowdfunding campaign ‘Noets de mood verlore heet’ has come to an end. In recent months, the MVV supporters groups joined forces to contribute to the club's rescue. A major crowdfunding campaign was launched, supported by various public activities. Unique merchandise was sold, public events were organized, and a special business campaign was conducted.
A total of 135,500 euros is raised, contributed by more than 2,200 donors. A wonderful result. Most of the donations are made through the crowdfunding platform. Additionally, direct donations are made to 'Veer zien MVV'. The financial contribution will be made available to MVV in the coming period. The club has indicated that it wants to work with the supporters groups to find a suitable use for the funds.
This campaign once again demonstrated the strong support for our MVV, both within and outside of Maastricht. The supporters groups thank all donors and cooperating organizations for their tremendous support.
MVV Forever!


Angel-Side | Burgundians | MMC | SC MVV Maastricht | SV-1902 | Trepke B | Veer zien MVV | Vereniging MVV Maastricht
#noetsdemoodverloreheet
.

 
E-mailen
Map
Info